Què són les habilitats socials?

L es habilitats socials són la capacitat que tenim les persones per desenvolupar-nos en situacions familiars i socials. Al llarg del dia i de la nostra vida ens relacionem constantment amb altres persones i tenir bones relacions socials és una base important per la nostra adaptació i satisfacció.

Es neix amb elles?

L es habilitats socials s’aprenen, no es neix amb elles. S’adquireixen al llarg del nostre aprenentatge i la família, l’escola i altres contextos són les fonts d’aprenentatge d’aquestes habilitats.

Perquè són importants?

E l dèficit en habilitats socials ens pot comportar problemes en la nostra vida quotidiana i ser font també de problemes de parella. No és fàcil tenir habilitats socials i menys quan hem estat educats amb alguns missatges estrictes com “està malament dir no”, llavors en algunes ocasions no serem capaços de dir que no a una persona per por a que diguin que som egoistes.

Exemples

S aber relacionar-se amb la gent que coneixem i persones que acabem de conéixer. Saber iniciar, mantenir i finalitzar conversacions, demanar informació, aceptar un no per resposta, fer i saber rebre crítiques, expressar sentiments i comentaris positius, saber rebre comentaris positius i sentiments, abordar conflictes, mantenir la calma, ser agradable, sentir-se segur, proper i també defensar els nostres drets quan cal, adaptar-se al rol que tens en aquell moment, al lloc, la persona o a les expectatives que un té.

Què és l’assertivitat?

L’ assertivitat és una forma de comunicació que valora els drets o punts de vista dels altres sense ser agressiu, ni per permetre submisament que un altre ignori o negui els teus propis drets o punts de vista. Per tant és la capacitat d’una persona a ser respectuós amb nosaltres mateixos i amb els altres. Una persona amb falta d’assertivitat pot ser agressiva o inhibida. Una persona agressiva no respectarà a les persones del seu voltant fent crítiques tota l’estona, culpan als altres o amenaçant. Mentre que una inhibida no sabrà afrontar un problema per no volver dir que no, es deixarà dominar i influir pels altres.

Què es considera una bona assertivitat?

U na persona es assertiva quan es respecta a sí mateixa i als altres d’una forma proporcionada i raonable que es tradueix en tenir una bona autoestima, tenir criteris i idees pròpies, conéixer i defendre les seves opinions, com també conéixer i defendre els seus drets, desitjos i sentiments.