Problemes de parella

T otes les parelles troben obstacles en el seu camí, situacions molestes que poden conduir a problemes més greus. Les parelles que tenen les habilitats per parlar amb calma sobre els seus temes, són capaces de tornar ràpidament a una relació feliç. Els que no tenen aquestes habilitats per parlar dels seus problemes de relació es troben petits problemes que es converteixen en grans problemes de desconfiança o ressentiment.

Quan hi ha problemes de parella, afecta a la relació entre els dos i també poden aparèixer símptomes individuals com el nerviosisme, la irritabilitat, la tristesa, ansietat i evitació de la parella.

Objectius de la teràpia de parella

L es parelles busquen tractament perquè no estan contents i no han tingut èxit en la solució dels seus conflictes, per això el treball principal del terapeuta és ajudar en la resolució del conflicte:

  • Guiar la parella a través d’un procés de resolució de problemes per a la resolució de cada un dels assumptes conflictius.
  • Ensenyar habilitats perquè la parella pugui gestionar les seves diferències posteriors.
  • Ensenyar habilitats per mantenir el to emocional feliç i afectuós i deixar enrere la ira, la depressió i l’ansietat.
  • Cercar hàbits problemàtics i evitar reactivitat emocional excessiva.

Tipus de relacions de parelles conflictives

H i ha 4 formes poc saludables de tractar els conflictes de parella:

  1. Es donen per vençuts quan no estan d’acord. Sents que aconseguir el que vols no val la pena la lluita. Això es diu cedir i pot conduir a símptomes com la depressió i el ressentiment.
  2. Demora discussions difícils o evita temes delicats. Evitar la comunicació porta a sentiments d’ansietat i a la distància emocional. Quan les persones tenen una preocupació i no hi ha manera de parlar-ne se senten ansiosos.
  3. Tenen baralles, discuteixen i fins i tot es barallen quan no estan d’acord. L’estratègia de lluitar fins a guanyar condueix a la mala voluntat i a la ira excessiva. Pot portar a comportaments de control. Suposa fatiga mental que alhora pot portar a donar-se per vençut.
  4. Et sents incapaç de resoldre els problemes en la teva relació i inverteixes el teu temps i energia en altres coses. Les estratègies d’escapament o vol poden portar a la infidelitat, addicions com l’abús d’alcohol, abús de pornografia, compra compulsiva o addició a la feina.

Hi ha alternativa?

M oltes persones tenen vida en parella feliç, així que sí que hi ha una alternativa:

  • Parlar les coses, respectar les opinions dels altres, fer plans satisfactoris “win-win” (guanyar-guanyar) per a tots dos.

Aquesta és la bona combinació en una parella, la bona comunicació és una habilitat i com habilitat que és, es pot aprendre.