CONSENTIMENT INFORMAT
PER L’AVALUACIÓ I EL TRACTAMENT

La teràpia psicològica és una relació entre pacient i psicòleg que funciona, en part, gràcies als drets i responsabilitats clarament definits per a cada una de les parts. Aquests, serveixen d’ajuda per crear un marc de seguretat on se senti còmode i amb poder per posar de la seva part per canviar.
Com a client d’una psicoteràpia, vostè té certs drets que és important que conegui per tal de facilitar el desenvolupament de la seva teràpia i el seu benestar, si bé existeixen certes limitacions que s’hauran de tenir en compte. D’altra banda, el terapeuta també té responsabilitats cap a vostè.

RESPONSABILITATS DEL TERAPEUTA

I. Confidencialitat

Amb l’excepció de certes excepcions específiques descrites a continuació, vostè té el dret absolut a la confidencialitat en la teràpia. El psicòleg no pot comunicar el contingut del tractament, ni tan sols el fet que vostè està en teràpia, sense el seu permís.
Podem comunicar la informació estrictament necessària a altres proveïdors de salut o a membres de la seva família sense el seu consentiment previ només en cas d’una situació d’emergència. Sempre actuarem per protegir la seva privacitat. En cas que vostè ens indiqui que podem compartir informació amb alguna persona de la seva confiança, té el dret de revocar aquesta decisió en qualsevol moment.
En cas que vostè i la seva parella assisteixin a teràpia de parella i decideixin tenir algunes sessions individuals, el que es diu en les sessions individuals es considera part de la teràpia de parella i poden ser discutides en les sessions conjuntes. No comuniqui el que no vulgui ser compartit amb la seva parella. Aquesta política serà recordada abans de començar les sessions individuals.

El següents casos són excepcions legals al seu dret a la confidencialitat. Serà informat en cas que es cregui que s’ha de posar en pràctica.

  • Si existeixen indicis de que pugui fer mal a una altra persona, hem d’avisar aquesta persona i advertir de les seves intencions. També haurem de contactar amb la policia i demanar que es protegeixi la possible víctima.
  • Si existeixen indicis que està maltractant o descurant a un nen o adult vulnerable, o si ens donen informació sobre algú que està fent això, estem obligats a informar als serveis de protecció.
  • Si hi ha indicis de que vostè està en perill imminent de fer-se mal a si mateix, hem de trucar a la policia.

II. Manteniment de registres

Mantenim registres sobre les seves sessions on s’assenyala les sessions en que ha assistit, les intervencions que han succeït i els temes que es discuteixen durant la teràpia. Els registres són confidencials i es mantenen en un lloc segur on cap altra persona no hi pot accedir.

III. Altres drets

Vostè té el dret de fer preguntes sobre tot el que succeïx en la teràpia. Sempre estem disposats a discutir com i per què ens hem decidit a fer les intervencions que hem decidit fer. En cas que cregui que el terapeuta no és l’adequat per a vostè pot sol·licitar en qualsevol moment la recomanació d’un altre psicòleg o abandonar lliurement la teràpia.

LES SEVES RESPONSABILITATS

Vostè és responsable d’assistir a la sessió a l’hora programada. Les sessions tenen la durada d’una hora. Si comencem tard, acabarem a l’hora programada per no atropellar la sessió d’una altra persona. Si es perd una sessió sense cancel·lar o és cancel·lada amb menys de quatre hores d’antelació, haurà de pagar per aquesta sessió en la pròxima reunió programada. Si no es presenta en dues sessions consecutives i no respon als intents de reprogramació, suposarem que vostè ha abandonat la teràpia i deixarem l’espai disponible per a una altra persona.
És responsable de pagar la seva sessió setmanalment, excepte que s’hagin fet altres acords per avançat. Els pagaments es duen a terme o bé per Paypal o a través de transferències bancàries, segons l’acordat.
Si està descontent amb el contingut de la teràpia, és la seva obligació comunicar- nos-ho per tal de poder donar resposta a les seves inquietuds.

ENFOCAMENT DE LA TERÀPIA

Cada psicòleg té un model terapèutic, que anomenem enfocament, que prové (o deriva) d’un marc de treball i un rerefons acadèmic que permeten tenir el criteri necessari per decidir la millor tècnica aplicable.
Utilitzem un model eclèctic dins de la Teràpia Cognitiva-Conductual. És a dir, el nostre marc és la psicologia Cognitiu-Conductual que té per objecte la flexibilització i modificació dels esquemes disfuncionals del pensament que estan vinculats a una conducta desadaptativa, però a la vegada incorporem tècniques d’altres teràpies.

CONSENTIMENT DEL CLIENT A LA PSICOTERÀPIA

He llegit aquesta declaració amb el temps suficient per estar segur que entenc tots els seus termes i implicacions. Per tant, sóc conscient dels límits de la confidencialitat, dels meus drets i de les meves responsabilitats, així com també les responsabilitats del terapeuta. Estic d’acord en dur a terme la teràpia.